Jail Department - Jharkhand

34118596 supply of foods and other various materials in district jail, jamtara , boiled rice ( medium quality ) ushna chawal , raw rice ( arwa chawal ) , wheat ( fine quality ) , tuar pulse ( arhar dal ) , lentil pulse ( masur dal ) , gram pulse ( chana dal ) , moong pulse ( moong dal ) , gram ( chana ) , raw sugar ( goor ) , sugar , tea leaf ( brook bond ) , milk powder ( madhusudan / amulyaspry ) , puff rice ( murhi ) , gram flour ( sattu ) , beaten rice ( chura ) , sudha / amul milk , potato 8 ( aloo 8 sut ) , dry onion ( sukha pyaz ) , pumpkin ( kaddu / lauki ) , parwal ( patal ) , brinjal ( began ) , ladys finger ( bhindi ) , beter guard ( karaila ) , red spinach ( lal sag / palak sag ) , radish ( without leaf ) ( muli ) , full gobhi , guard ( kohara ) , tomato ( tamatar ) , french bean ( farasbean ) , kacchu , bandha gobhi , cow pea ( bodi ) , kundari , green chilli , lemon , banana , apple , orange , mustard seed ( sarso beej ) , hen egg...

Jail Department - Jharkhand

34053832 supply of foods, potato, vegetables, fruits and others various materials in district jail, dhanbad supply of foods, potato, vegitables, fruits and others various materials in district jail, dhanbad , arwa chawal , usna chawal , gehu , arhar dal , masur dal , mung dal , chana dal , chana , chura , murhi , chana sattu , pili chakki goor , chaypatti ( goal dana ) , chini , dudh churn ( madhusudan ) , gay dudh , taoned milk ( amul / sudha ) , sarso beej , aaloo ( 8 sut ke upar ) , parwal , karela , bhindi , baigan , kaddu , kadima / kohra , kheksa , ool , kachha papita , jhinga , kanda / kachu , full gobhi , bandha gobhi , nenua , bodi , frenchbin , hara / lal / palak saag , tamatar , muli ( pata rahit ) , sukha pyaj , hari mirch , apple , kagji nibu , santra , pakka kela , murgi ka andda...

Jail Department - Jharkhand

33946633 supply of food, potato, vegetable, fruits etc. , usna chawal ( super fine ) , arwa chawal ( super fine ) , gehun ( super fine ) , arhar daal ( super fine ) , masur daal ( super fine ) , mung daal ( super fine ) , chana daal ( super fine ) , chana ( uttam ) , chai patti ( brukbond / tata ) , dugdh churn ( madhusudan / amulya ) , chini ( mota dana ) , pila chakki gur , chura ( bara patti ) , mudhi ( bara dana ) , sattu ( gulab ) , aaloo ( 8 sut sa upar ) , sukha pyaz , baigan , hara / lal / palk saag , kundari , parwal , kohara , bandha govi , ful govi , jhingani , bhindi , nanuaa , karela , kanda / kachu , sem , muli ( patta rahit ) , bodi , kaddu , oal , franch bin , kacha papita , tamater , paka kela ( prati darjan ) , sew , santra , kagzi nimbu ( prati pic ) , gai ka dugdh , muri ka anda ( prati pic ) , sarso biz , hari mirich...

Indian Army - Jharkhand

33894903 bids are invited for potato , onion , apple , bananas , pears , sweet orange , pine apple , beans cluster , brinjal , pumpkin , arvi , carrots country , tomato ripe , bitter guard , coriander green , ginger green , chillies green , mint green , fresh lime , parwal , bottle gourd , tori jhinga...

Jail Department - Jharkhand

33887437 supply of food potato green vegetable food grains and other various materials in dist jail godda , boiled rice ( medium quality ) ushna , raw rice , wheat ( fine quality ) , tuar pulse ( arhar dal ) , lentil pulse , moong pulse ( moong dal ) , gram pulse ( chana dal ) , chana , beaten rice ( chura ) , puff rice ( murhi ) , gram flour ( sattu ) , sugar , raw sugar ( goor ) , tea leaf ( round mage ) , milk powder ( madhusudan isi marka ) , cow milk , sudha milk , potato 8 ( aloo 8 sut ) , dry onion ( sukha pyaz ) , brinjal , beter guard ( karaila ) , kanda / kacchu , kohara , pumpkin , ol ( oal ) , frenchbin , kundari , nenua , radish ( muli ) , papaya , tomato , ladys finger ( bhindi ) , parwal ( patal ) , green chilli , kathal , spinach ( palak sag ) , green spinch , red spinch , carrot , sem , jhingni , bodi , fulgovi ( cauliflower ) , cabbage , banana , apple , orange , lemon , mustered seed , dry awala , daliya , hen egg , tej patta...

Jail Department - Jharkhand

33887433 supply of food potato green vegetable food grains and other various materials in dist jail godda , boiled rice ( medium quality ) ushna , raw rice , wheat ( fine quality ) , tuar pulse ( arhar dal ) , lentil pulse , moong pulse ( moong dal ) , gram pulse ( chana dal ) , chana , beaten rice ( chura ) , puff rice ( murhi ) , gram flour ( sattu ) , sugar , raw sugar ( goor ) , tea leaf ( round mage ) , milk powder ( madhusudan isi marka ) , cow milk , sudha milk , potato 8 ( aloo 8 sut ) , dry onion ( sukha pyaz ) , brinjal , beter guard ( karaila ) , kanda / kacchu , kohara , pumpkin , ol ( oal ) , frenchbin , kundari , nenua , radish ( muli ) , papaya , tomato , ladys finger ( bhindi ) , parwal ( patal ) , green chilli , kathal , spinach ( palak sag ) , green spinch , red spinch , carrot , sem , jhingni , bodi , fulgovi ( cauliflower ) , cabbage , banana , apple , orange , lemon , mustered seed , dry awala , daliya , hen egg , tej patta...

Jail Department - Jharkhand

33877269 supply of foods , potato, vegetables, fruits in sub jail, madhupur , usna chawal ( medium quality ) ( sfc se supply nahin hone par ) , arwa chawal ( sfc se supply nahin hone par ) , gehun ( sfc se supply nahin hone par ) , arhar dal ( sfc se supply nahin hone par ) , masur dal ( sfc se supply nahin hone par ) , mung dal ( sfc se supply nahin hone par ) , chana dal ( sfc se supply nahin hone par ) , chana ( sfc se supply nahin hone par ) , chura , murhi , sattu gram , gai ka dudh / megha dairy milk , chini ( sfc se supply nahin hone par ) , chaipatti , goor , aloo ( 8 sut and above ) , sukha pyaz , baigan , parwal , kohra , bhindi , fulgobhi , bandha gobhi , karaila , kachhu / kanda , bodi , kaddu / lauki , oal , farasbeen , kundari , nenua , papita , jhingni , sem , tamatar , kela , sew , santra , nimboo , anda , sarsoh beej , hara mircha , sukha anwala...

Jail Department - Jharkhand

33843200 supply of foods, potato, vegetables, fruits and other various materials in district jail, chatra , madhyam usna chawal ( medium boil rice ) , arwa chawal , gehoon ( wheat ) , arhar dal , masoor dal , chana dal , mung dal , chana , chana sattu , murhi , chura , chai ( tea ) gol dana , powder milk , sugar ( chini ) , goor ( jaggery ) , aaloo ( patato 08 sut ) , pyaj ( onion ) , bhindi , baigan , karela , kaddu , french bean , lal / hara / palak sag , phool gobhi , banda govi , muli patta rahit , kohra , bodi , parwal , nenua , jhingi , tamatar , kachhu / kanda , kundri , hari mirch , sarso ka beej , sukha awla , santra / mausami , sev ( apple ) , kagaji nimbu , paka kela , caw milk / sudha milk...

Indian Army - Jharkhand

33818074 bids are invited for potato , onion , apple , bananas , pears , sweet orange , pine apple , beans cluster , brinjal , pumpkin , arvi , carrots country , tomato ripe , bitter guard , coriander green ,ginger green , chillies green , mint green , fresh lime ,parwal , bottle gourd , tori jhinga total quantity : 4620...

Jail Department - Jharkhand

33808695 supply and food grains and misc articles in l.j.n. central jail, hazaribag supply and food grains and misc articles in l.j.n. central jail, hazaribag , madhyam usna chawal (medium boil rice) , gehoon (wheat) , arhal dal , masoor dal , chana dal , mung dal , chana , chana sattu , murhi , chura , daliya , chai (tea) gol dana , powder milk (amulya/madhusudan) , sugar (chini) , goor (jaggery) , aaloo (potato 08 sut) , pyaj (onion) , phul govi , bandha govi , parwal , bhindi , sudha milk , kundari , baigan , kareila , kohara , kaddu , french bean , mausami sag , kachchu , green pee , egg , jhingi , muli (without leaf) , oal , hari mirch , sarson ka beej , anwla , tejpatta , gajar (carrot) , santra/mausami , sev (apple) , kagji nimboo (lemon) , paka kela (ripe banana)...

Jail Department - Jharkhand

33804605 supply of food grains, vegetables and fruits in sub jail, tenughat , madhyam usna chawal ( medium boil rice ) , gehoon ( wheat ) , arhal dal , masoor dal , chana dal , mung dal , chana , chana sattu , murhi , chura , daliya , chai ( tea ) gol dana , powder milk ( amulya / madhusudan ) , sugar ( chini ) , goor ( jaggery ) , aaloo ( potato 08 sut ) , pyaj ( onion ) , phul govi , bandha govi , parwal , bhindi , nenua , kundari , baigan , kareila , kohara , kaddu , french bean , mausami sag , kachchu , tamatar , jhingi , bodi , muli ( without leaf ) , oal , hari mirch , sarson ka beej , anwla , anda ( egg ) , gajar ( carrot ) , santra , sev ( apple ) , kagji nimboo ( lemon ) , paka kela ( ripe banana ) , arwa chawal , sudha milk , gay ka dudh ( cow milk ) ...

Jail Department - Jharkhand

33788087 supply of foods, potato, vegetables, fruits and other various materials in district jail, pakur. , chawal ( madhayam usana ) , arwa chawal , gehun , chana dal , arhar dal , masur dal , moong dal , chana , pili chakki gud , chini , chai patti ( gol dana ) , dugdh churn ( powder ) , chura , chana sattu , murhi , kacha kela , daliya , dairy milk , sarso bij , murgi ka anda , aloo 8 sut , piyaj , bandha gobhi , ful gobhi , began , karila , bhindi , bodi , parwal , jhingni , french bin , kaddu , kohra , lal / palak sag , tamatar , kacha papita , muli patta rahit , sem , hari mirch , oal , kagzi nimboo , kundri , kachu / kanda , pakka kela , sev , santra...

Jail Department - Jharkhand

33788084 supply of food, vegetables, fruits and various materials in district jail, chaibasa , rice , arwa rice , wheat , arhar dal , masur dal , mung dal , chana dal , chana , tea leaf , milk powder , sugar , goor , chura , murhi , sattu , daliya , potato , onion , kaddu , kohra , bangen , parwal , kachu / kanda , bhindi , sem , bodi , karela , franchbean , nenua , jhingni , kundri , pholl gobhi , bandh gobhi , muli , lal sag palak sag , kacha papita , kacha kela , tomato , olle , green chilli , sarso biz , sukha anwala , paka kela , apple , orange , kagji nimbu , egg , deyari milk , gay ka dudh...

Jail Department - Jharkhand

33777934 supply of foods , potato, vegetables, fruits and other various materials in central jail, deoghar , usna chawal ( medium quality ) ( sfc se supply nahin hone par ) , arwa chawal ( sfc se supply nahin hone par ) , gehun ( sfc se supply nahin hone par ) , arhar dal ( sfc se supply nahin hone par ) , masur dal ( sfc se supply nahin hone par ) , mung dal ( sfc se supply nahin hone par ) , chana dal ( sfc se supply nahin hone par ) , chana ( sfc se supply nahin hone par ) , chura , murhi , sattu gram , gai ka dudh / megha dairy milk , chini ( sfc se supply nahin hone par ) , chaipatti , goor , aloo ( 8 sut and above ) , sukha pyaz , baigan , parwal , kohra , bhindi , fulgobhi , bandha gobhi , karaila , kachhu / kanda , bodi , kaddu / lauki , oal , farasbeen , kundari , nenua , papita , jhingni , sem , tamatar , kela , sew , santra , nimboo , anda , sarsoh beej , hara mircha , sukha anwala...

Jail Department - Jharkhand

33758756 supply of food, potato,, vegetables, fruit and other verous materials in district jail, chas, bokaro supply of food, potato,, vegetables, fruit and other verous materials in district jail, chas, bokaro , boiled rice , arwa chawal , wheat , gram (chana) , murhi , sattu , chura , arhar dal , masur dal , chana dal , moong dal , sarso seed , tea leaf (chaipati) , raw sugar (goor) , sugar (chini) , milk power (powder dudh) , potato 8 (aloo 8 sut) , dry onion (sukha pyaz) , green chilli (hari mirch) , parwal (patal) , baigan , phul gobhi , bandha gobhi , kohra , kaddu , kathal , bora/bodi , tamatar , franchbin , nenua , kacha papita , lal sag/hara sag/palak sag , bhindi , jhingni , karaila , ool , muli (pata rahit) , kanda , chiken egg , sukha awla , tejpatta , apple , santra/mausmi , bannana (paka kela) , lemon (kagaji nimbu)...

Jail Department - Jharkhand

33740644 supply of foods potato, vegetables, fruits, milk, and other various foods in district jail, simdega , usna chawal , arwa chawal , gehun , chana dal , masur dal , arhar dal , mung dal , chana , sattu , murhi , chura , chaypatti ( gol dana ) , dudh churn ( powder ) , chini , pili cahkki goor , aaloo ( aath soot se uper ) , pyaj ( sukha ) , sarson beej , hara mirch , kaddu , hara / lal / palak sag , karela , baigan , bodi , bhindi , tamater , mulli , jhingni , french been , konhra , nenwa , kachha papaya , bandha gobhi , phool gobhi , parwal , oll , kachu kanda , kundri , sev , santra , sudha dudh , murgi ka anda , paka kela , nimbu...

Jail Department - Jharkhand

33714230 supply of foods, potato, vegetables, fruits and other various materials in district jail, lohardaga , usna chawal , arwa chawal , gehun , masur dal , arhar dal , moong dal , chana dal , chana , murhi , sattu , chura , goor , chini , piyaj , aaloo ( 8 sut ka ) , chaypatti ( brook bond red lebel ) , dudh churn ( amulya / everyday ) , sudha dudh / cow milk , hara mircha , baigan , kachu , kaddu , foolgobhi , bandhagobhi , parwal , tamatar , sag ( lal / hara ) , karela , kohra , bhindi , kundri , bodi , jhinga , seem , muli ( patta rahit ) , kacha papita , pharasbeen , nenua , shimla mirch , kagji nimbu , santra , sev , paka kela , anda , sarso beej...

Jail Department - Jharkhand

33695928 supply of foods, potato, green vegetables, food grains and other various materials in sub jail, khunti supply of foods, potato, green vagitables, food grains and other various materials in sub jail, khunti , chawal ( madhayam usana ) , arwa chawal , gehun , arhar dal , masur dal , moong dal , chana dal , chana , chaipatti ( gol dana ) , dugdh churn , chini , pili chakki gud , chura , murhi , sattu , sarso , sukha aawla , aaloo , piyaj , began , hara / lal / palak sag , kohra ( kadima ) , bhindi , fulgobi , bandagobi , karela , parwal , kanda / kacchu , bodi , kaddu , kundri , nenua , frenchbeen , muli ( patta rahit ) , tamatar , hara mirchi , paka kela ( prati dargan ) , sev , santra , kagzi nimboo , sudha doodh , murgi anda...

Jail Department - Jharkhand

33695924 supply of foods and others various materials in central jail, giridih , raw rice ( arwa chawal ) , boiled rice ( medium quality ) ushna chawal , wheat ( fine quality ) , tuar pulse ( arhar dal ) , lentil pulse ( masur dal ) , gram pulse ( chana dal ) , moong pulse ( moong dal ) , puff rice ( murhi ) , beaten rice ( chura ) , gram flour ( sattu ) , gram ( chana ) , tea leaf ( round mage ) , sugar , milk powder ( madhusudan isi marka ) , sudha milk , cow milk , raw sugar ( goor ) , dry onion ( sukha pyaz ) , potato 8 ( aloo 8 sut ) , guard ( kohara ) , pumpkin ( kaddu / lauki ) , brinjal , green spinach ( hara sag / lal sag ) , beter guard ( karaila ) , parwal ( patal ) , ladys finger ( bhindi ) , tomato , nenuwa , ol , kachchu , jhingi , fhul gobhi , bandha gobhi , green chilli , mustard seed , dry awala ( sukha awala ) , banana , apple , orange , lemon , murgi annda...

Jail Department - Jharkhand

33675593 supply of foods, potato, vegetables, fruits an other various materials in district jail, koderma , boiled rice ( medium quality ) ushna chawal , wheat ( fine quality ) gehum , tuar pulse ( arhar dal ) , lentil pulse ( masur dal ) , gram pulse ( chana dal ) , moong pulse ( moong dal ) , gram ( chana ) , tea leaf ( chaipati ) , milk powder ( powder dudh ) , sudha milk / megha milk , raw sugar ( goor ) , chana sattu , puff rice ( murhi ) , beaten rice ( chura ) , sugar ( chini ) , raw rice ( arava chawal ) , potato 8 ( aloo 8 sut ) , dry onion ( sukha pyaz ) , green chilli ( hara mirch ) , mustard seeds ( sarso ka beej ) , ladys finer ( bhindi ) , pumpkin ( kaddu ) , bora / bodi , palak sag / sarso sag , lal sag , brinjal ( baingan ) , radish ( muli ) , bannana ( kacha kela ) , parwal ( patal ) , bitter gourd ( karela ) , franch been ( farashbean ) , bandha gobhi , phul gobhi , jhinga , nenua , oal , kohra , kundari , apple , bannana ( pakka kela ) , santra / mausmi , lemon / kagaji nimbu , cow milk , sukha amla...

Jail Department - Jharkhand

33646288 supply of foods, potato, vegetables, fruits and other various materials in district jail, gumla , usna rice , arwa rice , wheat , gram , murhi , chura , sattu , arahar dal , masoor dal , gram dal , mung dal , tea ( gol dana ) , milk powder ( amulya ) , goor , sugar , potato , onion , papita kaccha , bodi , ful govi , bandha govi , karela , kaddu , sag ( lal / palak ) , french bin , kohra , tomato , baigan , muli , parwal , bhindi , kacchu , olle , kundri , hara mircha , sarso beej , sukha anwala , nimbu , banana , apple , orange , egg , sudha milk...

Jail Department - Jharkhand

33597571 supply of foods, potato, vegetables, fruits and other various materials in sub jail, ramgarh supply of foods, potato, vegetables, fruits and other various materials in sub jail, ramgarh , madhyam usna chawal , arwa chawal , genhu ( uttam ) , arhar daal , masur daal , mung daal , chana daal , pili chakki goor , chini , chaipatti ( tata ka ) , dudh powder ( madhusudan ka ) , gaay ka dudh , sudha dudh , chana , chura , murhi , chana sattu , sarso beej , hari mirch , aalu ( aath sut se bara ) , sukha pyaj , parwal , kundri , palak saag , kadima , kaddu , karela , nenuwa , baingan , fulgobhi , bandhagobhi , farasbin , kachcha kela , sem , bodi , bhindi , kachcha papita , kathal , muli , tamatar , seb , santara , pakka kela , anda / nag , kagji nibu / nag...

Jail Department - Jharkhand

33597562 supply of foods potato, vegetables, fruits and other various materials in sub jail, ramgarh supply of foods potato, vegetables, fruits and other various materials in sub jail, ramgarh , madhyam usna chawal , arwa chawal , genhu ( uttam ) , arhar daal , masur daal , mung daal , chana daal , pili chakki goor , chini , chaipatti ( tata ka ) , dudh powder ( madhusudan ka ) , gaay ka dudh , sudha dudh , chana , chura , murhi , chana sattu , sarso beej , hari mirch , aalu ( aath sut se bara ) , sukha pyaj , parwal , kundri , palak saag , kadima , kaddu , karela , nenuwa , baingan , fulgobhi , bandhagobhi , farasbin , kachcha kela , sem , bodi , bhindi , kachcha papita , kathal , muli , tamatar , seb , santara , pakka kela , anda / nag , kagji nibu / nag...

Jail Department - Jharkhand

33597558 supply of food grains and others supply of food grains and others , rice ( annpurna ) , wheat ( golden ) , gram , murhi , chura , sattu , arhar dal , masoor dal , mung dal , gram dal , tea leaf ( red lebel ) , goor , sugar , potato ( medium size ) , onion , fulgovi , bundhagovi , karela , french bean , kaddu , sag , began , parwal , tomato , kohra , bodi , oal , sem , green chilli , nimbu , banana , apple , orange , egg , medha / sudha milk...

Jail Department - Jharkhand

33582155 supply of food, potato vegitables, fruits and other various materiyals in distjail godda supply of food, potato vegitables, fruits and other various materiyals in distjail godda , boiled rice ( medium quality ) ushna , raw rice , wheat ( fine quality ) , tuar pulse ( arhar dal ) , lentil pulse , moong pulse ( moong dal ) , gram pulse ( chana dal ) , chana , beaten rice ( chura ) , puff rice ( murhi ) , gram flour ( sattu ) , sugar , raw sugar ( goor ) , tea leaf ( round mage ) , milk powder ( madhusudan isi marka ) , cow milk , sudha milk , potato 8 ( aloo 8 sut ) , dry onion ( sukha pyaz ) , brinjal , beter guard ( karaila ) , kanda / kacchu , kohara , pumpkin , ol ( oal ) , frenchbin , kundari , nenua , radish ( muli ) , papaya , tomato , ladys finger ( bhindi ) , parwal ( patal ) , green chilli , kathal , spinach ( palak sag ) , green spinch , red spinch , carrot , sem , jhingni , bodi , fulgovi ( cauliflower ) , cabbage , banana , apple , orange , lemon , mustered seed , dry awala , daliya , hen egg , tej patta...

Indian Army - Jharkhand

33567572 bids are invited for potato , onion , apple , bananas , pears , sweet orange , pine apple , beans cluster , brinjal , pumpkin , arvi , carrots country , tomato ripe , bitter guard , coriander green ,ginger green , chillies green , mint green , fresh lime ,parwal , bottle gourd , tori jhinga total quantity : 2063...